Конструкції змішаного кам’яно-дерев’яного типів (на прикладі оборонної архітектури України та Японії)

Ескіз

Дата

2009

Автори

Шевцова, Г. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті на прикладах українських оборонних церков та японських феодальних замків XIV-XVII сторіч проаналізовано процеси запозичення кам’яними спорудами форм дерев’яних шляхом поетапного розвитку змішаних кам’яно-дерев’яних конструкцій

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, змішана кам’яно-дерев’яна конструкція, українська оборонна церква, японській замок, аналогії процесів розвитку

Бібліографічний опис

Шевцова Г. В. Конструкції змішаного кам’яно-дерев’яного типів (на прикладі оборонної архітектури України та Японії) / Г. В. Шевцова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 22. - С. 133 - 138. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced