Конструкції змішаного кам’яно-дерев’яного типів (на прикладі оборонної архітектури України та Японії)

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті на прикладах українських оборонних церков та японських феодальних замків XIV-XVII сторіч проаналізовано процеси запозичення кам’яними спорудами форм дерев’яних шляхом поетапного розвитку змішаних кам’яно-дерев’яних конструкцій
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, змішана кам’яно-дерев’яна конструкція, українська оборонна церква, японській замок, аналогії процесів розвитку
Бібліографічний опис
Шевцова Г. В. Конструкції змішаного кам’яно-дерев’яного типів (на прикладі оборонної архітектури України та Японії) / Г. В. Шевцова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 22. - С. 133 - 138. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання