Вип. 22

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Сучасні напрямки формотворення зовнішнього вигляду вітчизняних і закордонних багатоповерхових житлових комплексів (БЖК)
  (КНУБА, 2009) Козлова, Н. В.
  В статті розглянуто сучасні напрямки формування зовнішнього вигляду багатоповерхових житлових комплексів : традиційного , техноцентричного та біоцентричного на основі вітчизняного та закордонного досвіду проектування БЖК.
 • Документ
  Функціонально-розпланувальні принципи створення православних сакральних площ у найзначніших містах України
  (КНУБА, 2009) Сіверс, М. В.
  Стаття включає пояснення основних принципів формування сакральних площ на сучасному етапі з позицій причин впливу на їх створення на протязі часу. Акцент робиться на особливостях розвитку сучасного міста і його зв’язках з сакральною площею , як елементом міської тканини .
 • Документ
  Функціонально-планувальна організація лікарняних закладів та її вплив на формування архітектурно-художньої структури інтер’єрів
  (КНУБА, 2009) Чернявський, В. Г.
  В статті розглядається процес формування архітектурно-художньої структури інтер’єрів лікарняних закладів на основі функціонально - планувальної структури .
 • Документ
  Життєздатність і різноманітність житла
  (КНУБА, 2009) Яблонська, Г. Д.
  В статті розглядаються питання взаємозв'язку життєздатності системи ''житло" , її основних характеристик з рівнем різноманітності форм, типів , видів житла . Як гіпотеза, пропонується до розгляду поняття оптимальної різноманітності , що визначає можливість ефективного функціонування системи для забезпечення потреб суспільства в житлі.
 • Документ
  Особливості формування житлових будинків у комплексі з обє’ктами громадського обслуговування на територіях, наближених до аеропортів
  (КНУБА, 2009) Авдєєва, Н. Ю.
  Розглядається проблема формування житлового середовища на територіях наближених до аеропортів Проведено дослідження формоутворень - багатофункціональних об’єктів (житлових комплексів) , які можуть формувати структуру житлової забудови цих територій
 • Документ
  Прийоми формування об’ємно просторової структури комплексів аеропортів в умовах вже існуючих об’єктів що в експлуатації
  (КНУБА, 2009) Береза, Є. С.
  В статті розглянуто : дослідження системних взаємозв’язків реконструкції терміналів аеропортів та розвитку їх структури у формулюванні загальних принципів нового підходу до питань реконструкції планування проектних робіт забудов формування архітектурного простору аеропортів у межах існуючих площ .
 • Документ
  Культова архітектура Чернігівської губернії XVIII ст. періоду раннього класицизму
  (КНУБА, 2009) Ященко, О. Ф.
  В статті розглянуто храми Чернігівщини, які проектувалися і будувалися в період класицизму (кінець XVIII - перша пол . ХІХ ст . ) . Показано на прикладах , які основні види храмових споруд і в якій місцевості споруджувались , висвітлено об’ємно-планувальні рішення , композиційно-художні елементи зовнішнього оздоблення які використовувались Розглянуто культові споруди запроектовані відомі архітекторами які збудовані на Чернігівщині.
 • Документ
  Конструкції змішаного кам’яно-дерев’яного типів (на прикладі оборонної архітектури України та Японії)
  (КНУБА, 2009) Шевцова, Г. В.
  У статті на прикладах українських оборонних церков та японських феодальних замків XIV-XVII сторіч проаналізовано процеси запозичення кам’яними спорудами форм дерев’яних шляхом поетапного розвитку змішаних кам’яно-дерев’яних конструкцій
 • Документ
  Композиційно-просторові особливості висотних споруд
  (КНУБА, 2009) Кузьміна, Г. В.
  Розглядаються питання архітектурно-художньої виразності висотних об’ємів. Визначено прийоми формоутворення об’ємно-просторової структури та виявлення форми висотних об’ємів з використанням закономірностей побудови композиції . Розглянуто приклади композиційних структур висотних споруд , елементи завершення хмарочосів
 • Документ
  Земна демоекосистема : три останні стадії глобального руйнування (синтез та взаємоузгодження тверджень науки, міфології та релігії)
  (КНУБА, 2009) Сисойлов, М. В.
  Наводиться ідентифікація канонічних образів (в рамках трьох останніх стадій) точної формули Апокаліпсиса ЗДЕС , знання та усвідомлення Людством змісту якої - пертий таг до запобігання руйнівних процесів : як на будь-якому ієрархічному рівні окремих функціонально-планувальних структур , так і на глобальному рівні всієї земної детермінантної демоекосистеми ЗДЕС . . .
 • Документ
  Програма семи кроків і семи засобів управління якістю в архітектурній діяльності
  (КНУБА, 2009) Товбич, В. В.
  Запропоновано фрагмент дослідження управління якістю в архітектурній діяльності , а саме програму семи кроків
 • Документ
  Архітектура-застигла музика в пропорціях
  (КНУБА, 2009) Сьомка, С. В.
  Вихідним результатом статті є експериментальна методика підбору оптимальних висот (мас) будівель і комплексів при новому будівництві в великих містах . Об’єктом дослідження є пропорції та гармонійні співвідношення між архітектурними фрагментами , будинками та їх комплексами. Робота включає попередні дослідження, аналіз і синтез пропозицій з гармонізації оточуючого архітектурного середовища .
 • Документ
  Програми для ландшафтного проектування
  (КНУБА, 2009) Косаревська, Р. О.; Левченко, О. В.
  У статті представлений огляд програм для проектування ландшафту, для кожної з яких дані короткий опис і рекомендації з їхнього вибору
 • Документ
  Семантика форми в архітектурі історизму
  (КНУБА, 2009) Лінда, С. М.
  У статті висвітлюється питання семантики архітектурних форм , тобто їх смислового навантаження , на прикладі архітектури історизму. Показано , що історичні архітектурні форми у різні часи несуть відмінне інформаційне навантаження і ©прочитання» цієї інформації розрахований на певний рівень підготовки та внутрішню інтелектуальну роботу особи , яка сприймає архітектуру
 • Документ
  Комп’ютерне тестування знань як один з компонентів архітектурної освіти
  (КНУБА, 2009) Михайленко, А. В.
  Розглядається сутність особливості побудови і застосування комп'ютерного тестування . Особлива увага надається використанню системи Moodle в підготовці і оцінці знань студентів архітекторів
 • Документ
  Інформаційні технології , як складова частина будівельної галузі
  (КНУБА, 2009) Іванова, Л. С.
  Інформаційні технології сукупність методів і засобів роботи з інформацією поєднання процедур що реалізують функції збору одержання накопичення , зберігання , обробки , аналізу і передачі інформації в організаційній структурі з використанням сучасних технічних засобів . В наш час інформаційні технології є однією з найважливіших складових комплексу архітектури , будівництва, розвитку та реконструкції. Інтеграція матеріальної та інформаційної сфер будівельного виробництва, структура і чіткість прямих і зворотних зв'язків між ними є одним з головних принципів використання інтелектуальних інформаційних систем в реальних виробничих процесах
 • Документ
  Типи структур архітектурного простору
  (КНУБА, 2009) Ушаков, Г. Н.
  У статті розглянуто можливість та доцільність систематизації типів структур архітектурного простору
 • Документ
  Символ і символізація у теоретичних дослідженнях
  (КНУБА, 2009) Булах, І. В.
  У даній статті автор робить спробу розкрити поняття символу і символізації у теоретичних дослідженнях . В цього аспекті розглядається творчість Л . Альберті, що працював в період Відродження . В епоху Просвіти на символічне значення архітектури звернули свою увагу архітектори -теоретики К . Н . Леду та Е . Л . Буллє . Серед постмодерністів аналізується творчість Р . Вентурі , Ч . Дженкса, К . Александера, М . Сафді , К . Лінча . У статті розглянути позиції ставлення до символизму Ле Корбюзьє , Л . Кана , А . Лаоса , Й . Утзона , Ш . Гарньє .
 • Документ
  До питання методики проведення архітектурних обмірів для студентів-архітекторів на кафедрі дизайну та основ архітектури інституту архітектури НУ”ЛП”
  (КНУБА, 2009) Білінська, О. Б.; Олешко, О. П.; Топилко, С. І.
  Розглянуто методику проведення архітектурних обмірів історичних споруд відповідно до програми навчальної дисципліни “Обмірна практика” для студентів 1-го курсу напрямку “Архітектура” на кафедрі дизайну та основ архітектури Інституту архітектури .
 • Документ
  Особливості об’ємно-просторових композицій сучасних сакральних споруд м. Києва
  (КНУБА, 2009) Бачинська, О. В.
  В статті розглядаються сучасне існування храмів Києва в контексті історії міста, релігійні чинники , що впливають на архітектуру храму , типи об’ємно- просторової композиції сучасних храмів .