Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України

Ескіз

Дата

2020

Автори

Кошева, В. О.
Гетун, Г. В.
Левківський, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута методика побудови комплексної геометрично-математичної моделі для аналізу енергооснащеності районів будівництва України. Створенні схеми формування комплексної енергетичної моделі по областям України. Визначені існуючі джерела, та потенціали нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії для кожної області України. Для візуалізації та аналізу енергооснащеності районів будівництва побудовані стовпчикові діаграми, що відображають наявність існуючих джерел енергії та можливості їх заміщення відновлювальними джерелами для кожної області України.

Опис

Ключові слова

комплексна модель енерогооснащеності, існуючі джерела енергії, потенціал енергії, нетрадиційні джерела енергії, відновлювальні джерела енергії, комплексная модель энерговооружености, существующие источники энергии, потенциал энергии, нетрадиционные источники энергии, возобновляемые источники энергии, complex model of energy power, traditional energy sources, energy potential, alternative energy sources, renewable energy sources, кафедра архітектурних конструкцій, кафедра опору матеріалів

Бібліографічний опис

Кошева В. О. Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України / В. О. Кошева, Г. В. Гетун, Д. В. Левківський // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осетрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 156-167. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset