Вип. 73

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5931

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Геометрическое моделирование физического поля с линейным источником энергии
  (КНУБА, 2020) Мостовенко, А. В.
  Одной из важных задач геометрического моделирования является наглядность и графическое представление процессов и явлений, которые включают в себя физические особенности. На стадии архитектурного проектирования зданий и сооружений, а также территорий, окружающих их, такими задачами, связанными с энергосбережением, могут быть: моделирование физического поля от источников энергии разного вида; определение потенциала энергии в конкретной заданной точке физического поля от заданных источников энергии. Также интерес для практики представляет ряд обратных задач таких, как определение параметров источников энергии (их положения и мощностей) по заданным параметрам отдельных точек физического поля и т. п.
 • Документ
  Способи підвищення точності збору вихідних даних шляхом автоматизації підрахунку інтенсивності руху транспорту та пішоходів
  (КНУБА, 2020) Тарасюк, В. П.; Беспалов, Д. О.; Дорош, М. І.
  Стаття спрямована на ознайомлення із способами підвищення точності збору вихідних даних шляхом автоматизації підрахунку інтенсивності руху транспорту та пішоходів. Робота виконана на прикладі програмних платформ для автоматизованого обліку руху транспорту та пішоходів GoodVision Video Insights та DataFromSky.
 • Документ
  «Червоні», «блакитні», «жовті» та «зелені» лінії: до питання практики просторової детермінації в містобудівній документації
  (КНУБА, 2020) Плешкановська, А. М.
  В статті викладені результати дослідження вітчизняної та закордонної практики просторової детермінації «червоних», «блакитних», «жовтих» та «зелених» ліній в містобудівній та проектній документації. Із застосуванням компаративістського та графоаналітичного методів аналізу встановлені особливості розроблення відповідних графічних матеріалів. Встановлена необхідність узгодження законодавчо-нормативної бази розроблення містобудівної документації; надані рекомендації до нормативно-методичної бази розроблення планів «блакитних», «жовтих» та «зелених» ліній.
 • Документ
  Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України
  (КНУБА, 2020) Кошева, В. О.; Гетун, Г. В.; Левківський, Д. В.
  Розглянута методика побудови комплексної геометрично-математичної моделі для аналізу енергооснащеності районів будівництва України. Створенні схеми формування комплексної енергетичної моделі по областям України. Визначені існуючі джерела, та потенціали нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії для кожної області України. Для візуалізації та аналізу енергооснащеності районів будівництва побудовані стовпчикові діаграми, що відображають наявність існуючих джерел енергії та можливості їх заміщення відновлювальними джерелами для кожної області України.
 • Документ
  Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів
  (КНУБА, 2020) Васильєва, Г. Ю.; Кошевий, О. П.; Міщенко, О. Д.; Чередніченко, П. П.
  Зроблено огляд монографії «Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів», в якій наведено результати комп’ютерного аналізу напружено-деформованих станів багатошарових асфальтобетонних дорожніх покриттів під дією транспортних навантажень в умовах сезонних та добових змін температури навколишнього середовища. На основі скінчено-елементної моделі термосилового деформування покриттів виконані дослідження особливостей механічної поведінки систем, що розглядаються, при різних конструктивних схемах, умовах навантаження,наявності тріщин та розшарувань, а також при підкріпленні її стрижневою й сітчастою арматурою. Виявлені ефекти концентрації напружень в системі,обумовлених високо градієнтними полями температур і конструктивними недосконалостями шарового покриття.
 • Документ
  Особливості проектування університетської лікарні
  (КНУБА, 2020) Булах, І. В.
  Підіймаються актуальні питання містобудівного розвитку системи закладів охорони здоров'я України, зокрема нового її типу  університетської лікарні. На відміну від існуючих в Україні клінічних лікарень, університетські лікарні повинні створити нове і потужне підґрунтя для формування комплексних осередків розвитку медицини у науково-дослідних, лікувальних, освітніх та промислово-експериментальних напрямах. З цієї позиції у статті розглянуті особливості містобудівного розміщення університетських лікарень та їх архітектурних рішень.
 • Документ
  Міфо-топонімічний потенціал як фактор формування громадських просторів
  (КНУБА, 2020) Арзілі, Г. Ю.
  Міфо-топонімічний потенціал, визначаючи цінність матеріальної і духовної культури місця, позначений важливим культурним фактором формування громадських просторів, що відіграє визначальну роль у виборі функціонального зонування використання території, а також і у виборі засобів архітектурно-художнього вирішення громадських просторів.