Дослідження несучої спроможності стальних кронштейнів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено несучу спроможність двох стальних кронштейнів різної геометрії, що сконструйовані в НДІ будівельного виробництва м. Києва. Розрахункові моделі конструкцій побудовані за допомогою сучасного програмного комплексу скінченноелементного аналізу. Виконана перевірка міцності анкерних отворів для кріплення кронштейнів до цегляної стіни. Визначений коефіцієнт запасу стійкості кронштейнів.
Опис
Ключові слова
стальний кронштейн, несуча спроможність стального кронштейна, міцність анкерного отвору
Бібліографічний опис
Дослідження несучої спроможності стальних кронштейнів / О. О. Лук’янченко, О. В. Геращенко, А. К. Завойський, Г. Р. Ашмаріна // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 123-130. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання