Методика рейтингової оцінки архітектурних об'єктів на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів

Ескіз

Дата

2012

Автори

Соломатіна, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено методику рейтингової оцінки архітектурних об’єктів на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів, що забезпечує об’єктивну порівняльну оцінку досліджуваних об’єктів.

Опис

Ключові слова

методика, рейтингова оцінка, навчально-тренувальна база (НТБ), рейтинговая оценка, учебно-тренировочная база (УТБ), method, rating, study and training bases (STB)

Бібліографічний опис

Соломатіна А. В. Методика рейтингової оцінки архітектурних об'єктів на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів / А. В. Соломатіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 31. - С. 435-441. - Бібліогр. : 1 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset