Реалізація в програмному середовищі HI LabVIEW 3-вимірного фільтру Гаусса для 3d-моделювання

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовано актуальність для задач 3D-моделювання та реалізовано в програмному середовищі NI LabVIEW фільтр Гаусса для 3-вимірних об’єктів, що призначено вдосконаленню технології виготовлення 3D-моделей за їх томографічними зображеннями.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, 3D-моделювання, 3D-реконструкція, NI LabVIEW, 3D-моделирование, 3D-реконструкция, NI LabVIEW, 3D-modeling, 3D-reconstruction, NI LabVIEW
Бібліографічний опис
Реалізація в програмному середовищі HI LabVIEW 3-вимірного фільтру Гаусса для 3d-моделювання / А. В. Соломін, Ю. В. Антонова-Рафі, Г. В. Гетун, А. Б. Репало // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 530-543. – Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання