О суммарном влиянии концентрации крупных воздушных пузырей и стенок трубы на скорость группового подъема пузырей в жидкости

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Скороход, И. В.
Федеичев, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано аналіз відомих результатів експериментального дослідження швидкостей спливання повітряних бульбашок в наповненій водою вертикальній трубі. Запропоновано розрахункову формулу для визначення швидкості масового спливання крупних бульбашок з урахуванням сумарного впливу концентрації бульбашок та діаметра труби на величину цієї швидкості. Выполнен анализ известных результатов экспериментального исследования скоростей всплывания воздушных пузырей в наполненной жидкостью вертикальной трубе. Предложена расчетная формула для определения скорости массового всплывания крупных пузырей с учетом суммарного влияния концентрации пузырей и диаметра трубы на величину этой скорости. The analysis of the results ofthe pilot study was done for speedsfloatingair bubbles in theliquid-filledvertical pipe. The design formula is proposed for determining the velocityof massivefloating of large bubblesby taking into account the overalleffect of the concentrationof bubblesand the pipe diameteron the value ofthis velocity.
Опис
Ключові слова
бульбашка, швидкість спливання, концентрація бульбашок, діаметр труби, пузырь, скорость всплывания, концентрация пузырей, диаметр трубы, bubble, floatingvelocity, the concentration of bubbles, the diameter of the pipe
Бібліографічний опис
Скороход И. В. О суммарном влиянии концентрации крупных воздушных пузырей и стенок трубы на скорость группового подъема пузырей в жидкости / И. В. Скороход, В. В. Федеичев // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 151 - 160. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання