Моделі та методи інформаційної технології аналізу інвестиційного портфелю акцій на підставі методів нечіткої математики

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Моделі та методи інформаційної технології аналізу інвестиційного портфелю акцій на підставі методів нечіткої математики . Робота присвячена дослідженням в сфері довірчого керування цінними паперами, а саме - портфельного інвестування, і аналізу методів формування портфелів цінних паперів. Описані математичні моделі і методи рішення, що відповідають зазначеним підходам і приведені результати експериментальних досліджень у задачах формування портфеля.
Опис
Ключові слова
кафедра основ інформатики, портфельне інвестування, фондовий ринок, фінансовий ринок, ринок банківських послуг, ринок цінних паперів, методи нечіткої математики
Бібліографічний опис
Мінаєва Ю.І. Моделі та методи інформаційної технології аналізу інвестиційного портфелю акцій на підставі методів нечіткої математики / Ю. І. Мінаєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 30. - С. 263 - 277. – Бібліогр.: 8 назв.
Зібрання