Вип. 30

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 38
 • Документ
  Ринкові засади ефективності інвестицій в житловому будівництві
  (КНУБА, 2008) Федосова, Олена Василівна
  Показано, що житлове будівництво в Україні розвивається дуже повільно і це не дає можливості задовольнити платоспроможний попит населення на житлову площу. Потрібні інвестиції, які мають різні ефективність в державній, колективній, приватній та кооперативній власності. Необхідно змінювати соціально-економічні чинники розвитку галузі з метою підвищення життєвого рівня населення. Для підвищення ефективності і контролю розвитку галузі і країни в цілому, слід ввести в дію систему моніторингу по введенню в експлуатацію житлових будинків.
 • Документ
  Інсоляція територій як еколого-орієнтована норма якості міського середовища
  (КНУБА, 2008) Устінова, Ірина Ігорівна
  Інсоляція територій житлової забудови розглянута в аспекті еколого- орієнтованої норми якості середовища сучасного міста.
 • Документ
  Переяслав-Хмельницький. Історико-архітектурний розвиток
  (КНУБА, 2008) Хараборська, Юлія Олександрівна
  В статті "Переяслав-Хмельницький. Історико-архітектурний розвиток" йдеться про історичний розвиток архітектури у місті Переяслав- Хмельницького.
 • Документ
  Качество современного городского жилища. 3.Нормированные и ненормированные показатели и характеристики
  (КНУБА, 2008) Яблонская, Анна Дмитриевна
  В статье рассматривается проблема взаимосвязи ранжирования жилья с нормированными и ненормированными показателями его качества.
 • Документ
  Розвиток культурно-просвітницької функції, як гіпотеза поліпшення соціально-культурних умов в м. Києві
  (КНУБА, 2008) Стецюк, Ірина Ігорівна; Швець, Є. В.
  Виявляються фактори, що впливають на соціально-культурні умови в місті. Досліджується ряд проблем, що виникають у зв’язку з хибним розвитком міста Києва.
 • Документ
  Метод функціонально-технологічного оновлення організації будівництва
  (КНУБА, 2008) Тугай, Олексій Анатолійович
  Пропонується цілісна методологія модернізації процесів організації будівництва, яка визначає зміст діяльності будівельно-інжинірингових фірми в якості генпідрядника нового типу, механізми його взаємин із замовником по управлінню ресурсами в процесі виконання БМР. Метод інтегрує комплекс організаційно-технологічних моделей, що в сукупності відображають інновацію запропонованого автором підходу до організації підготовки будівельного виробництва.
 • Документ
  Трансформація змісту діяльності провідного виконавця будівельних проектів як передумова успішної адаптації будівництва до євроінтеграції
  (КНУБА, 2008) Тугай, Олексій Анатолійович; Скакун, В. А.
  В роботі пропонуються теоретичні основи реалізації важливої структурної складової процесу адаптації умов функціонування вітчизняного будівельного виробництва до євровимог. Провідною передумовою такої адаптації в роботі визначено трансформацію взаємин провідного виконавця із замовником – від традиційно підрядної до проектно-інжинірингової.
 • Документ
  Менеджмент архітектурної діяльності як елемент її методологічної парадигми
  (КНУБА, 2008) Товбич, Валерій Васильович; Плоский, Віталій Олексійович
  Запропоновано узагальнене уявлення методології архітектурної діяль- ності, що складається з предметно-змістовної, освітньо-інформаційної та соціо- технічної підсистем. Наголошено важливість розвитку досліджень з архітекту- рного менеджменту – важливої підсистеми архітектурної галузі.
 • Документ
  Вплив основних чинників вулиць та доріг на збереження енергоресурсів
  (КНУБА, 2008) Солуха, Борис Володимирович; Ботвіновська, Світлана Іванівна; Голубенко, В.
  Розглядаються методики, які дозволяють алгоритмічно розраховувати величину витрат автомобільного пального в залежності від типу кривої, радіусу кривої, кута повороту дороги та швидкості руху автомобіля. Але, серед існуючих методик не виявлено таких досліджень, які б документально довели вплив змін повздовжнього профілю вулиці, при реконструкції або влаштуванні на ній перехрещень в різних рівнях, на навколишнє середовище і витрати пального автотранспортом. Безперервне вдосконалення транспортно-експлуатаційних властивостей вулиць та доріг в містах – це найголовніша задача дорожньої галузі у питанні збереження енергоресурсів.
 • Документ
  Розміщення мобільних об'єктів експрес-обслуговування в міському середовищі
  (КНУБА, 2008) Рябець, Юлія Степанівна
  Розглянуто розміщення підприємств швидкого обслуговування на різних містобудівних рівнях. Визначені основні функціональні типи об’єктів експрес- обслуговування, які доцільно розвивати в тій чи іншій містобудівній ситуаціях.
 • Документ
  Методологічні основи опорядження будівель як складової архітектурного формоутворення
  (КНУБА, 2008) Самойлович, Валентин Васильович
  Розглянуті питання впливу раціонального вибору опорядження будівель і споруд на формування комфортних умов життєдіяльності людини і довговічність первісних естетичних властивостей об’єкту. Наголошується на необхідності утворення методології ефективної кількісної оцінки і вибору опорядження в різних формах архітектурного середовища.
 • Документ
  Феномен кольору у давньогрецькій архітектурній формі. Теоретичні нотатки
  (КНУБА, 2008) Пучков, Андрій Олександрович
  У статті на основі розгляду явища поліхромії давньогрецьких архітектурної та скульптурної форм доведено, що цей тип поліхромії не лише був “певною мірою напруження матерії”, але й граничним випадком самої виразності, яка віддзеркалює онтологію форм людського буття у формах архітектурного твору. Замість звичного історико-порівняльного “горизонтального” вектору розгляду архітектурних творів однієї епохи запропоновано ідіо-номографічний “вертикальний” вектор: від досвіду реконструкції світогляду та явищ культури до матерій архітектурної форми.
 • Документ
  Етапи розвитку підприємств торгівлі на території колишнього СРСР
  (КНУБА, 2008) Прохорова, Олександра Олександрівна
  В приведеній статті розглядається еволюція підприємств торгівлі на території країн колишнього СРСР в період, починаючи з першої половини XX століття до сьогодення.
 • Документ
  Аналіз впливу швидкості прибиральних машин на рух транспорту в місті
  (КНУБА, 2008) Приймаченко, Олексій Віталійович
  Практичне використання даних досліджень сприятиме підвищенню ефективності заходів щодо забезпечення безпеки руху міського транспорту.
 • Документ
  Проблема трансферу технологій та шляхи її вирішення
  (КНУБА, 2008) Нікогосян, Нонна Іванівна; Романенко, О. В.
  Статтю присвячено актуальній темі аналізу проблем трансферу технологій та проблем її вирішення в Україні. Запропоновано статистичні дані щодо дані динаміки змін рівня інноваційного сприйняття у промисловості. Здійснено аналіз факторів, що визначають стан інноваційної діяльності промислових підприємств. Запропоновані чинники, що впливають на форму трансферу технологій промислових підприємств.
 • Документ
  Від реконструкції будинку до реконструкції забудови
  (КНУБА, 2008) Плешкановська, Алла Михайлівна
  В статті розглянуто основні напрямки вирішення завдань комплексної реконструкції території кварталів, мікрорайонів застарілої забудови в контексті сучасного соціально-економічного розвитку суспільства.
 • Документ
  Моделі та методи інформаційної технології аналізу інвестиційного портфелю акцій на підставі методів нечіткої математики
  (КНУБА, 2008) Мінаєва, Юлія Іванівна
  Моделі та методи інформаційної технології аналізу інвестиційного портфелю акцій на підставі методів нечіткої математики . Робота присвячена дослідженням в сфері довірчого керування цінними паперами, а саме - портфельного інвестування, і аналізу методів формування портфелів цінних паперів. Описані математичні моделі і методи рішення, що відповідають зазначеним підходам і приведені результати експериментальних досліджень у задачах формування портфеля.
 • Документ
  Принципи та шляхи вдосконалення геоінформаційного забезпечення проектів нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
  (КНУБА, 2008) Лященко, Антон Анатолійович; Мусієнко, О. В.
  Узагальнено принципи та напрями удосконалення геоінформаційного забезпечення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на основі уніфікації бази геопросторових даних ы комплексного застосування ГІС на усіх етапах розробки проекту нормативної грошової оцінки земель та використання його результатів.
 • Документ
  Актуальні питання управління охороною праці
  (КНУБА, 2008) Оніщенко, Оксана Петрівна
  В статті обґрунтовується необхідність використання економічних аспектів врахування витрат працеохоронного призначення при прийнятті управлінських рішень.
 • Документ
  Стандартизація кадастрової галузі: міжнародний досвід, вітчизняні реалії
  (КНУБА, 2008) Ліщук, Віктор Анатолійович
  В статті розглянуто світовий досвід стандартизації кадастрової галузі на прикладі багатьох міжнародних проектів: CCDM; ArcCadastre; Caris; LandXML (Landonline); COST G9 та ін. В результаті досліджень було виконано порівняльний аналіз міжнародних проектів та запропоновано основні принципи стандартизації кадастрової галузі для України.