Фізико-хімічний аналіз природної питної води різних джерел водопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Проведено аналіз якісного і кількісного складу води природних джерел водопостачання, а саме деяких річок, ряду колодязів та свердловин різних регіонів України. Проведено порівняння отриманих результатів з но- рмативними значеннями, наведеними у ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні ви- моги до води питної, призначеної для споживання людиною». Проаналізова- но результати фізико-хімічного аналізу з виявленням компонентів, що відпо- відають нормативним значенням, та тих, що перевищують ГДК.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці і навколишнього середовища, аналіз питної води, зворотний осмос, підготовка питної води, джерела водопостачанн, якісний та кількісний склад
Бібліографічний опис
Кравченко М. В. Фізико-хімічний аналіз природної питної води різних джерел водопостачання / М. В. Кравченко // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телеком. і глобальн. інформ. простору; відп.ред.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2015. – Вип. 3 (19). – С. 52-61. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання