Інноваційний менеджмент : методичні вказівки до виконання практичних занять

Ескіз

Дата

2024

Автори

Івахненко, Ірина Сергіϊвна
Чуприна, Юрій Анатолійович
Рижакова, Галина Михайлівна
Поколенко, Вадим Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, питання для обговорення, завдання і вказівки до виконання практичних занять. Призначено для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, нноваційна діяльність, інноваційний процес

Бібліографічний опис

Інноваційний менеджмен т: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. С. Івахненко, Ю. А. Чуприна, Г. М. Рижакова, В. О. Поколенко. – Київ : КНУБА, 2024. – 64 с. : іл. - Бібліогр. : с. 58-61.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced