Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученості

Ескіз

Дата

2017

Автори

Максим’юк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута проблема комплексного моделювання зміни властивостей матеріалу взалежності від фізичної і геометричної нелінійності для чисельного моделювання формозмінення тонкостінних масивних та комбінованих вісесиметричних тіл. На основікласичних робіт викладені основні поняття, індиферентність тензорів деформацій,напружень та їх прирощень при умові енергетичної сполученості при опису процесу формозмінення.

Опис

Ключові слова

фізична та геометрична нелінійність, тонкостінні масивні та комбіновані вісесиметричні тіла, індиферентність, умова енергетичної сполученості, початкова відрахункова, проміжна перемінна відрахункова та актуальна конфігурація, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Максим’юк Ю. В. Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученості / Ю. В. Максим’ю // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 151 - 159. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset