Аналіз власних коливань оболонок неоднорідної структури з використанням редукованої скінченноелементної моделі

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано алгоритм дослідження динамічних характеристик неоднорідних оболонок з використанням редукованої скінченно-елементної моделі, що побудована за методом базисних вузлів. Ефективність розробленого методу продемонстровано на прикладі визначення власних коливань циліндричної консольної панелі.
Опис
Ключові слова
тонка пружна оболонка неоднорідної структури, універсальний скінченний елемент, редукована модель, коливання, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Кривенко О. П. Аналіз власних коливань оболонок неоднорідної структури з використанням редукованої скінченноелементної моделі / О. П. Кривенко, А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 72-88. - Бібліогр. : 32 назви.
Зібрання