Дослідження ефективності знезалізнення води в присутності магнетиту та модифікованої магнетитом полімерної смоли

Ескіз

Дата

2017

Автори

Твердохліб, М. М.
Гомеля, М. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено метод синтезу сорбенту-каталізатору для видалення сполук заліза із природних вод на основі магнетиту. Вивчено його властивості та способи стабілізації. Показано, що ефективність вилучення іонів заліза залежить від концентрації розчину, дози сорбенту та часу контакту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту заліза, при цьому зменшується ступінь вилучення іонів заліза.

Опис

Ключові слова

іони заліза, магнетит, сорбент, сорбційна ємність, знезалізнення, ионы железа, магнетит, сорбент, сорбционная емкость, обезжелезивание, iron ions, magnetite, sorbent, sorption capacity, deferrization

Бібліографічний опис

Твердохліб М. М. Дослідження ефективності знезалізнення води в присутності магнетиту та модифікованої магнетитом полімерної смоли / М. М. Твердохліб, М. Д. Гомеля // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 324-332. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced