Історичні етапи еволюційного розвитку бальнеологічних-оздоровчих закладів

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Анотація: у статті розглянуті історичні етапи розвитку бальнеологічних закладів, починаючи з античних часів до ХХ століття. Наведені приклади планувальних схем бальнеологічно-оздоровчих закладів різних часів. Запропонована історична класифікація розвитку бальнеологічних-оздоровчих комплексів. Ключові слова: бальнеологічні заклади, водолікувальні, грязелікувальні.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, бальнеологічні заклади, водолікувальні, грязелікувальні
Бібліографічний опис
Ватрич І. Д. Історичні етапи еволюційного розвитку бальнеологічних-оздоровчих закладів / І. Д. Ватрич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 25. - С. 287 - 295. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання