Вип. 25

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 55
 • Документ
  Тенденції розвитку архітектури житла Луцька в контексті політичних та соціально-економічних змін XVII-XX ст.
  (КНУБА, 2010) Абрамюк, І. Г.
  Анотація: в статті аналізуються зміни у формуванні житлового середовища міста Луцька, що здійснювались протягом XVII – ХХ ст., під впливом політичних, економічних та соціальних факторів. Визначаються основні типологічні групи житлових будівель, їх планувальні та композиційні характеристики. Ключові слова: житло, садиба, будинок, політичні та економічні фактори.
 • Документ
  Обгрунтування вибору місця розташування об'єктів житлового комплексу на території, наближеній до аеропорту
  (КНУБА, 2010) Авдєєва, Н. Ю.
  Розглядається проблема економії територій в сучасних умовах на основі формування житлового середовища на територіях, наближених до аеропортів, з урахуванням їх впливу
 • Документ
  Історичні тенденції формування київських готелів підвищеного комфорту другої половини XIX ст.
  (КНУБА, 2010) Ширяєв, Т. В.
  Анотація: у статті висвітлюються особливості формування архітектурнопланувальної структури закладів готельного господарства Києва кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Проаналізовано три основні типи споруд, їхні відмінності та особливості внутрішнього облаштування, сервісу і обслуговуючої інфраструктури. Проведене дослідження допомагає чіткіше зрозуміти тенденції, які вплинули на формування київських готелів підвищеного комфорту другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Ключові слова: інфраструктура, комплекс, монастир, сервіс, міська садиба, постоялий двір, готель, трактир, номер.
 • Документ
  Формування архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів України в сучасних умовах
  (КНУБА, 2010) Соломатіна, А. В.; Задиран, С. М.
  В межах дослідження проведено обстеження навчальнотренувальних баз футбольних клубів української футбольної Прем‘єр-ліги з метою визначення закономірностей формування архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз.
 • Документ
  Значення інформаційних систем в формуванні архітектурно-планувальних рішень сучасних громадських будівель
  (КНУБА, 2010) Семикіна, О. В.
  У статті розглянуті питання впливу систем інформації на формування сучасних архітектурних об‘єктів. Зауважено зростання впливу цього фактору у проектуванні та використанні багатофункціональних споруд.
 • Документ
  Екологічні аспекти оцінки і вибору опорядження інтер'єрів житлових і громадських будівель
  (КНУБА, 2010) Самойлович, В. В.
  Розглянуті питання екологічної оцінки і вибору матеріалів при проектуванні інтер’єрів житлових і громадських будівель.
 • Документ
  Сучасний стан та деякі проблеми розвитку морських вокзалів України
  (КНУБА, 2010) Дикун, Ж. Є.
  В8 статті розглядається сучасний стан морських вокзалів України, деякі проблеми їх історичного та розвитку морських пасажирських перевезень в цілому. Зазначається проблема формування та організації морських терміналів, як нових комунікативних просторів. Ключові слова: морські вокзали України, морські пасажирські термінали, морські пасажирські перевезення.
 • Документ
  Проблеми архітектурного формування загальноміської системи громадського харчування
  (КНУБА, 2010) Ніколаєнко, В. В.
  Анотація: в статті висвітлено стан відображення підприємств громадського харчування в містобудівній мережі відповідно до умов та місця їх розміщення, які мають вагомий вплив на формування загальноміської системи громадського харчування. Ключові слова: підприємства громадського харчування, загальноміська система громадського харчування.
 • Документ
  Фактори що впливають на проектування житла та соціальні вимоги до житла
  (КНУБА, 2010) Карпова, Л. В.
  Анотація: позначені проблеми соціально-демографічного характеру існуючі на сьогодні в Україні та визначена ступінь впливу їх на проектування житла масового будівництва. Проаналізовані фактори впливу та проектування житла. Ключові слова: архітектура, фактор впливу, житлово-громадське будівництво, соціальна політика, демографічна ситуація, комфорт житла.
 • Документ
  Фактори, умови та вимоги до формування підземних паркінгів в структурі житлових будинків
  (КНУБА, 2010) Єжова, О. І.
  Анотація: розглядаються чинники, умови і вимоги до формування підземних паркінгів у структурі житлових комплексів. Автор приходить до висновку, що проектування підземних паркінгів залежить від багатьох складових, які можна об'єднати в групи. Серед них такі як соціальноекономічні, природно-кліматичні, містобудівні, функціональні, об'ємнопросторові, пішохідно-транспортні. Кожна з цих груп характеризується своїми параметрами, які впливають на проектування підземних паркінгів у структурі житлових комплексів. Ключові слова: підземний паркінг, житловий комплекс, чинники.
 • Документ
  Споруди та обладнання для велосипедистів в системі житлових комплексів
  (КНУБА, 2010) Гарбар, М. В.
  В статті розглядаються принципи розміщення, типи споруд та обладнання для велосипедів в житлових комплексах міст. Надані рекомендації щодо поліпшення розвитку та використання велосипедного транспорту.
 • Документ
  Історичні етапи еволюційного розвитку бальнеологічних-оздоровчих закладів
  (КНУБА, 2010) Ватрич, І. Д.
  Анотація: у статті розглянуті історичні етапи розвитку бальнеологічних закладів, починаючи з античних часів до ХХ століття. Наведені приклади планувальних схем бальнеологічно-оздоровчих закладів різних часів. Запропонована історична класифікація розвитку бальнеологічних-оздоровчих комплексів. Ключові слова: бальнеологічні заклади, водолікувальні, грязелікувальні.
 • Документ
  Особливості формування житлових блоків та номенклатури малоповерхового житла, що розвивається з плином часу на індивідуальних ділянках
  (КНУБА, 2010) Бачинська, Л. Г.; Запорожченко, О. Ю.
  У статті розглянуті особливості формування забудови малоповерхового міського житла на ділянках приватних власників, що має зону підприємницької діяльності і розвивається у часі. Виявлено основні складові комплексу забудови – житлові блоки, які призначені для розселення сімей близьких родичів, умови їх об‘єднання, що певною мірою впливає на напрямки утворення номенклатури малоповерхових житлових будинків індивідуальної забудови. Ключові слова: малоповерхова забудова, житловий блок, номенклатура малоповерхових житлових будинків.
 • Документ
  Вітчизняний досвід формування шкіл на малих земельних ділянках
  (КНУБА, 2010) Юрчишин, О. М.; Плотнікова, О. А.
  В даній статті розглянуто досвід проектування шкіл на малих земельних ділянках. Визначено основні причини та фактори , що впливають на їх формування. Та причини, що зумовлюють потребу будівництва шкіл на малих земельних ділянках.
 • Документ
  Специфіка благоустрою зон функціонального і духовного відновлення людини
  (КНУБА, 2010) Щурова, В. А.
  Розглядаються особливості впливу оточуючого середовища на відновлення психологічного і фізичного стану людини. Виділено основні види закладів лікування і відпочинку у відповідності до видів основної діяльності та тривалості процесу відновлення, проаналізовано засоби благоустрою для утворення специфічного середовища.
 • Документ
  Петриківський розпис як засіб створення національно ідентифікованого інтер'єру аеровокзалу
  (КНУБА, 2010) Гурін, В. М.; Кузнецова, І. О.
  Анотація: у даній статті Петриківський декоративно-прикладний розпис розглянутий як засіб створення інтер`єрів аеровокзалу в національному стилі. Його інтеграція в сучасний дизайн для відображення національної приналежності та духовного багатства української культури.
 • Документ
  Принципи проектування екологічно-безпечних висотних споруд
  (КНУБА, 2010) Чижмак, Д. А.
  Анотація: завдяки проведеному аналізу світового досвіду проектування, будівництва та експлуатації багатоповерхових об’єктів та останніх закордонних і вітчизняних теоретичних досліджень було встановленні основні принципи проектування екологічно-безпечних висотних споруд.
 • Документ
  Політика реабілітації порушеного міського середовища вугледобувних районів
  (КНУБА, 2010) Чемакіна, О. В.
  Анотація: в статті визначені ключові позиції політики реабілітації порушеного міського середовища. Ключові слова: порушене міське середовище, функціональнопланувальна структура населених міст вугледобувних регіонів.
 • Документ
  Стимулюючі та дестимулюючі заходи при організації роботи транспортно-планувальної системи міста
  (КНУБА, 2010) Стародуб, І. В.
  Проаналізовано основні види стимулюючих та дестимулюючих заходів, що використовуються для організації транспортно-планувальної системи міста. Вивчено їх функції, переваги та недоліки при застосуванні на практиці.
 • Документ
  Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объемно-пространственной структуры города
  (КНУБА, 2010) Пестрикова, А. Г.
  У статті розглядається роль природно-ландшафтних характеристик як одного з основних чинників, що роблять вплив на формування об'ємнопросторової композиції міст. Запропонований методологічний підхід до обґрунтування містобудівного потенціалу території.