Онтодидактика як механізм самореалізації здобувачів вищої освіти

Ескіз недоступний
Дата
2022
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, онтодидактика, самореалізація здобувачів вищої освіти, технологія евристичного навчання
Бібліографічний опис
Красильник Ю. С. Онтодидактика як механізм самореалізації здобувачів вищої освіти / Ю. С. Красильник // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. ІV Всеукр. круглого столу з міжнар. участю, 17 листопада 2021 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2022. – С. 144 – 147. – (До 75-річчя з дня створення ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)). - Бібліогр. : 3 назви.