Визначення фактичного гідравлічного опору водозабірних свердловин для подальшого використання в гідравлічних розрахунках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Шадура, В. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведена причини втрат напору при русі води з пласта до свердловини та запропонована проста залежність визначення загального опору свердловини, яка може бути використана в математичній моделі для розрахунку підземних водозаборів із свердловинами, та служити для вирішення складних задач із визначення оптимальних режимів та інтенсифікації їх роботи.
Опис
Ключові слова
водоносний пласт, водозабірна свердловина, дебіт, математична модель, водозабір, гідрогеологічні умови, втрати напору, гідравлічний опір, кольматація, експлуатація, водоносный пласт, водозаборная скважина, дебит, математическая модель, водозабор, гидрогеологические условия, потери напора, гидравлическое сопротивление, кольматация, эксплуатация, water bearing bed, water well, production rate, mathematical model, water intake, hydrogeological conditions, pressure loss, hydraulic resistance, colmatation, operation
Бібліографічний опис
Шадура В. О. Визначення фактичного гідравлічного опору водозабірних свердловин для подальшого використання в гідравлічних розрахунках / В. О. Шадура // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 432-437. – Бібліогр. : 3 назв.
Зібрання