Зв’язок контекстно-чутливих систем з архітектурою

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто сучасні методи формотворення в архітектурі, класифіковано їх за основними ознаками щодо динамічності та контекстуальної чутливості. Виокремлено динамічні системи, чутливі до контексту. Означено перспективні методи проектної практики.
Опис
Ключові слова
контекстно-чутлива/контекстно-вільна система, динамічний/статичний контекст, многоагенти, кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Аранчій Д. О. Зв’язок контекстно-чутливих систем з архітектурою / Д. О. Аранчій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 30. - С.30 - 34. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання