Український модерн в архітектурі Полтави 1920-1941 років

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті висвітлені особливості розвитку українського модерну в архітектурі Полтави 1920 – 1941 років. Виявлені передумови та чинники впливу на прояви національної архітектури у Полтаві за радянських часів. Визначений ступінь інтенсивності та середоформуючої значимості українського модерну в архітектурі Полтави перших десятиріч радянської доби.
Опис
Ключові слова
український модерн, морфологічні ознаки, композиція фасадів, естетична цінність
Бібліографічний опис
Бєлявська О. Ю. Український модерн в архітектурі Полтави 1920-1941 років / О. Ю.Бєлявська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 38-45. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання