Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов

Ескіз

Дата

2006

Автори

Енин, Петр
Рыбачев, С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено натурні експерименти з вимірювання температур рідкої фази СВГ, стінки обсадної колони свердловини геотермального регазифікатора та вологого ґрунту (суглинку) на різних відстанях від свердловини ГТР. Одержані результати порівняні зі змінами цих температур з розрахунковими значеннями їх нестаціонарного розподілу для відповідних радіальних координат.

Опис

Ключові слова

регазификаторы, геотермальные установки, углеводородные газы, теплогазоснабжение и вентиляция

Бібліографічний опис

Енин П. Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов / П. Енин, С. Рыбачев // Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 10. - С. 70 - 79. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced