Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Енин, Петр
Рыбачев, С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено натурні експерименти з вимірювання температур рідкої фази СВГ, стінки обсадної колони свердловини геотермального регазифікатора та вологого ґрунту (суглинку) на різних відстанях від свердловини ГТР. Одержані результати порівняні зі змінами цих температур з розрахунковими значеннями їх нестаціонарного розподілу для відповідних радіальних координат.
Опис
Ключові слова
регазификаторы, геотермальные установки, углеводородные газы, теплогазоснабжение и вентиляция
Бібліографічний опис
Енин П. Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов / П. Енин, С. Рыбачев // Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 10. - С. 70 - 79. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання