Скульптура: методичні вказівки до виконання практичних завдань

Ескіз

Дата

2023

Автори

Полубок, А. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Скульптура». Призначено для студентів архітектурного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 022 «Дизайн».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

скульптура, кафедра дизайну

Бібліографічний опис

Скульптура: методичні вказівки до виконання практичних завдань : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 022 «Дизайн» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач А.П. Полубок. - Київ : КНУБА, 2023. - 19 с. - Бібліогр. : с. 19.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset