Вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки

Ескіз недоступний
Дата
2007
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки, а також проілюстровано ефективність алгоритму з екстраполяцією переміщень при розв’язанні нелінійних задач на основі напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ).
Опис
Ключові слова
НМСЕ, температурне навантаження, довготривала міцність, деформації повзучості, лопатки ГТУ, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. П. Андрієвський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. - С. 3 - 32 . - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання