Узагальнені координати редукованих моделей в задачах динаміки оболонкових конструкцій нерегулярної структури

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено алгоритм розв’язання задачі про власні коливання оболонкових конструкцій нерегулярної структури, який ґрунтується на положеннях методу підконструкцій. Модель конструкції передбачає розділення її на окремі фрагменти по границям, які чітко визначають на стадії створення конструкції. В межах кожного фрагмента будується регулярна сітка скінченних елементів із забезпеченням співпадіння вузлів на границях суміжних фрагментів. Співвідношення МСЕ будуються у переміщеннях. За узагальнені координати рівнянь руху редукованої моделі конструкції прийняті конфігурації границь фрагментів і форми коливань їх внутрішніх областей, які уточнюються в ітераційному процесі визначення частот власних коливань, число яких і точність обчислення призначаються заздалегідь.
Опис
Ключові слова
коливання оболонкових конструкцій, задачі, конструкції, координати редукованих моделей, динаміка оболонкових конструкцій, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Узагальнені координати редукованих моделей в задачах динаміки оболонкових конструкцій нерегулярної структури / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух, О. О. Яковенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 124 - 131. - Бібліогр. : 1 назва.
Зібрання