Узагальнені координати редукованих моделей в задачах динаміки оболонкових конструкцій нерегулярної структури

Ескіз

Дата

2010

Автори

Легостаєв, А. Д.
Гречух, Н. А.
Яковенко, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено алгоритм розв’язання задачі про власні коливання оболонкових конструкцій нерегулярної структури, який ґрунтується на положеннях методу підконструкцій. Модель конструкції передбачає розділення її на окремі фрагменти по границям, які чітко визначають на стадії створення конструкції. В межах кожного фрагмента будується регулярна сітка скінченних елементів із забезпеченням співпадіння вузлів на границях суміжних фрагментів. Співвідношення МСЕ будуються у переміщеннях. За узагальнені координати рівнянь руху редукованої моделі конструкції прийняті конфігурації границь фрагментів і форми коливань їх внутрішніх областей, які уточнюються в ітераційному процесі визначення частот власних коливань, число яких і точність обчислення призначаються заздалегідь.

Опис

Ключові слова

коливання оболонкових конструкцій, задачі, конструкції, координати редукованих моделей, динаміка оболонкових конструкцій, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Узагальнені координати редукованих моделей в задачах динаміки оболонкових конструкцій нерегулярної структури / А. Д. Легостаєв, Н. А. Гречух, О. О. Яковенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2010. – Вип. 85. – С. 124 - 131. - Бібліогр. : 1 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset