Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-витискувачі з закріпленим біоценозом

Ескіз

Дата

2015

Автори

Олійник, О. Я.
Айрапетян, Т. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведені методи розрахунку біологічного очищення стічних вод в аеротенках-витискувачах зі зваженим і закріпленим біоценозом. Обґрунтовано підвищення ефективності роботи аеротенку-витискувача за допомогою розташування у другій половині його об’єму елементів завантаження з закріпленим біоценозом

Опис

Ключові слова

математичне моделювання, математическое моделирование, mathematical modeling, біологічне очищення, биологическая очистка, biological sewage treatment, прикріплений біоценоз, прикрепленный биоценоз, fixed biocenosis, аеротенк, аэротенк, aeration tank, активний мул, активный ил, activated sludge

Бібліографічний опис

Олійник О. Я. Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-витискувачі з закріпленим біоценозом / О. Я. Олійник, Т. С. Айрапетян // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 25. - С. 192 - 197. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced