Вплив природних та штучних чинників на психоемоційний стан людини

Ескіз

Дата

2019

Автори

Войко, Н. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто фактори, що впливають на психоемоційний стан людини при формуванні архітектурно-ландшафтного середовища у спеціалізованих культурно-пізнавальних парках. У залежності від походження та впливу на психоемоційний стан людини, до них відносяться: екологічні, містобудівні, інженерно-технічні, економічні, санітарно-гігієнічні, історико-культурні, естетичні, соціально-психофізіологічні групи факторів.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, парки, спеціалізовані культурно-пізнавальні парки, композиція парків, психоемоційний стан людини, природні фактори, штучні фактори, містобудівні фактори, екологічні фактори, інженерно-технічні фактори, економічні фактори, санітарно-гігієнічні фактори, історико- культурні фактори, естетичні фактори, зелені насадження, парки, специализированные культурно-познавательные парки, композиция парков, психоэмоциональное состояние человека, природные факторы, искусственные факторы, градостроительные факторы, экологические факторы,, инженерно-технические факторы, экономические факторы, санитарно-гигиенические факторы, историко-культурные факторы, эстетические факторы, зеленые насаждения, parks, specialized cultural and educational parks, composition of parks, psycho-emotional state of a person, natural factors, artificial factors, planning factors, environmental factors, engineering and technical factors, historical and cultural factors, green spaces

Бібліографічний опис

Войко Н. Ю. Вплив природних та штучних чинників на психоемоційний стан людини / Н. Ю. Войко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 45-56. - Бібліогр : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset