Метод реакцій для обчислення j-інтеграла в просторових нелінійних задачах механіки руйнування

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконаний аналіз вірогідності та інваріантності результатів обчислення J–інтеграла Черепанова-Райса в дискретних моделях методу скінченних елементів із використанням величин вузлових реакцій і переміщень при пружнопластичному деформуванні.
Опис
Ключові слова
J–інтеграл Черепанова-Райса, дискретні моделі методу скінченних елементів, механіка руйнування, просторові нелінійні задачі
Бібліографічний опис
Метод реакцій для обчислення j-інтеграла в просторових нелінійних задачах механіки руйнування / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 3-17. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання