Метод реакцій для обчислення j-інтеграла в просторових нелінійних задачах механіки руйнування

Ескіз

Дата

2006

Автори

Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Сахаров, О. С.
Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконаний аналіз вірогідності та інваріантності результатів обчислення J–інтеграла Черепанова-Райса в дискретних моделях методу скінченних елементів із використанням величин вузлових реакцій і переміщень при пружнопластичному деформуванні.

Опис

Ключові слова

J–інтеграл Черепанова-Райса, дискретні моделі методу скінченних елементів, механіка руйнування, просторові нелінійні задачі

Бібліографічний опис

Метод реакцій для обчислення j-інтеграла в просторових нелінійних задачах механіки руйнування / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 3-17. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced