Чинники криволінійності в сучасній архітектурі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Негай, Г. А.
Клименко, Л. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається застосування кривої лінії в архітектурі, її роль у розвитку сучасних формоутворюючих процесів. Виявленні основні чинники, які істотно вплинули на сучасне формоутворення в архітектурі. До них можна віднести: соціально-економічні та науково-технічні процеси. Важливу роль відіграють біо-органічні, естетичні чинники, а також духовний світ людини. Виявлені чинники визначають все, що пов’язано з людиною і її діяльністю
Опис
Ключові слова
формоутворюючі чинники, криволінійність, нелінійна архітектура, «ленд-форма»
Бібліографічний опис
Негай Г. А. Чинники криволінійності в сучасній архітектурі / Г. А. Негай, Л. А. Клименко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 169-175. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання