Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Бондар, Р.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто вібратор з приводом від лінійного двигуна зворотно-поступального руху з явнополюсним якорем та наведено його математичну модель. На підставі рівняння для реактивної складової електромагнітної сили визначено механічну роботу та показано її залежність від фазового кута коливань. За допомогою імітаційної Simulink-моделі отримано основні характеристики вібратора з приводом від лінійного двигуна в залежності від фазового кута коливань та виявлено тенденції, що підтверджують результати проведеного математичного аналізу.
Опис
Ключові слова
вібратор, кутові характеристики, лінійний двигун, реактивна складова, явнополюс ний якір, вибратор, угловые характеристики, линейный двигатель, реактивная составляющая, явнополюсный якорь, vibrator, thrust-angle characteristics, linear motor, reluctance component, variable reluctance platen
Бібліографічний опис
Бондар Р. Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора / Р. Бондар // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 84. – С. 85 - 92. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання