Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У навчальноиу посыбнику розглянуто теоретичні аспекти дистанційного навчання, визначено методичні основи проведення лекційних, практичних та лабораторних занять в умовах дистанційного навчання, подано характеристику його основних засобів та інструментарія, виокремлено принципи академічної доброчесності під час дистанційного навчання.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, принципи академічної доброчесності, педагогічний процес в умовах дистанційного навчання, засоби та інструментарій дистанційного навчання, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Красильник Ю. С. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навчальний посібник для викладачів та здобувачів вищої освіти / Ю.С.Красильник, Корчова Г. Л, Руденко М. В. ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2021 . -156 с. : іл. Бібліогр. : с. 131 - 134.