Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности

Ескіз

Дата

2016

Автори

Эпоян, С. М.
Сорокина, Н. В.
Фесик, Л. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Опис

Ключові слова

септик, анаэробная обработка, анаэробные микроорганизмы, ершовая насадка, окислительно-восстановительный потенциал, летучие жирные кислоты, септик, анаеробна обробка, анаеробні мікроорганізми, йоржева насадка, окиснювально-відновлювальний потенціал, леткі жирні кислоти, septic tank, anaerobic treatment, anaerobic microorganisms, brushing checker, redox potential, volatile fatty acids

Бібліографічний опис

Эпоян С. М. Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности / С. М. Эпоян, Н. В. Сорокина, Л. А. Фесик // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 138-143. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced