Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Опис
Ключові слова
септик, анаэробная обработка, анаэробные микроорганизмы, ершовая насадка, окислительно-восстановительный потенциал, летучие жирные кислоты, септик, анаеробна обробка, анаеробні мікроорганізми, йоржева насадка, окиснювально-відновлювальний потенціал, леткі жирні кислоти, septic tank, anaerobic treatment, anaerobic microorganisms, brushing checker, redox potential, volatile fatty acids
Бібліографічний опис
Эпоян С. М. Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности / С. М. Эпоян, Н. В. Сорокина, Л. А. Фесик // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 138-143. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання