Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Эпоян, С. М.
Сорокина, Н. В.
Фесик, Л. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Опис
Ключові слова
септик, анаэробная обработка, анаэробные микроорганизмы, ершовая насадка, окислительно-восстановительный потенциал, летучие жирные кислоты, септик, анаеробна обробка, анаеробні мікроорганізми, йоржева насадка, окиснювально-відновлювальний потенціал, леткі жирні кислоти, septic tank, anaerobic treatment, anaerobic microorganisms, brushing checker, redox potential, volatile fatty acids
Бібліографічний опис
Эпоян С. М. Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности / С. М. Эпоян, Н. В. Сорокина, Л. А. Фесик // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 138-143. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання