Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних оболонок

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено постановку й реалізацію завдання щодо раціоналізації конструктивних параметрів залізобетонних конструктивно-анізотропних оболонок. За критерій для даної задачі обрано енергетичний принцип, згідно з яким із усього ряду можливих значень шуканих параметрів системи з постійним об’ємом матеріалу, числом зовнішніх і внутрішніх зв’язків потенційна енергія деформації (ПЕД) після перебудови досягне нижньої межі на раціональному поєднанні величин геометричних параметрів.
Опис
Ключові слова
раціоналізація, потенційна енергія деформації конструктивних параметрів, залізобетонна анізотропна оболонка
Бібліографічний опис
Гапонова Л. В. Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних оболонок / Л. В. Гапонова, О. О. Калмиков, С. С. Гребенчук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 181-190. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання