Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних оболонок

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гапонова, Л. В.
Калмиков, О. О.
Гребенчук, С. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлено постановку й реалізацію завдання щодо раціоналізації конструктивних параметрів залізобетонних конструктивно-анізотропних оболонок. За критерій для даної задачі обрано енергетичний принцип, згідно з яким із усього ряду можливих значень шуканих параметрів системи з постійним об’ємом матеріалу, числом зовнішніх і внутрішніх зв’язків потенційна енергія деформації (ПЕД) після перебудови досягне нижньої межі на раціональному поєднанні величин геометричних параметрів.

Опис

Ключові слова

раціоналізація, потенційна енергія деформації конструктивних параметрів, залізобетонна анізотропна оболонка

Бібліографічний опис

Гапонова Л. В. Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних оболонок / Л. В. Гапонова, О. О. Калмиков, С. С. Гребенчук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 181-190. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced