Розвиток планувальної структури та містобудування композиції міст Візантії (V-XIV ст. до н. е.)

Ескіз

Дата

2016

Автори

Каменський, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті аналізується розвиток планувальної структури та містобудівної композиції міст Візантії. На основі проведеного аналізу робиться висновок про античну основу містобудівних рішень та безперервність розвитку планувальної структури в межах античної цивілізації. Водночас, в статті робиться висновок про відображення соціальної структури теократичного візантійського суспільства в плануванні та композиції міст. Поділ міста на державну та муніципальну території відображає особливості цього суспільства і визначає планувальні та композиційні рішення. Автор наголошує на необхідності залучення міждисциплінарних досліджень в галузі містобудування.

Опис

Ключові слова

планувальна структура міста, містобудівна композиція, Візантійська цивілізація, археоастрономія, планировочная структура города, градостроительная композиция, Византийская цивилизация, археоастрономия

Бібліографічний опис

Каменський В. І. Розвиток планувальної структури та містобудування композиції міст Візантії (V-XIV ст. до н. е.) / В. І. Каменський // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 122-129. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced