Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень

Ескіз

Дата

2022

Автори

Апостолова-Сосса, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено методичні рекомендації та завдання для самостійних індивідуальних робіт з дисципліни «Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень».

Опис

Ключові слова

градостроительство, містобудування, каф. міського госп-ва

Бібліографічний опис

Апостолова-Сосса Л. О. Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень : метод. вказів. для виконання індивід. завдань : для студ. спец. 28 "Публічне управління та адміністрування", спеціалізації 281 "Публічне управління та адміністрування" / Л. О. Апостолова-Сосса ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 11 с. - Бібліогр. : с. 7 - 9.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced