Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень

Ескіз недоступний
Дата
2022
Автори
Апостолова-Сосса, Л. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено методичні рекомендації та завдання для самостійних індивідуальних робіт з дисципліни «Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень».
Опис
Ключові слова
градостроительство, містобудування, каф. міського госп-ва
Бібліографічний опис
Апостолова-Сосса Л. О. Публічна партисипація у прийнятті містобудівних рішень : метод. вказів. для виконання індивід. завдань : для студ. спец. 28 "Публічне управління та адміністрування", спеціалізації 281 "Публічне управління та адміністрування" / Л. О. Апостолова-Сосса ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2022. - 11 с. - Бібліогр. : с. 7 - 9.