Олімпійський і професійний спорт: методичні вказівки до вивчення дисципліни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Киселевська, Світлана Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Олімпійський і професійний спорт». Надано теми лекційних і семінарських занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та семестрового контролю, літературу та інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної і заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
спорт олімпійський, спорт професіональний, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Олімпійський і професійний спорт: методичні вказівки до вивчення дисципліни : для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» освітнього рівня бакалавр денної і заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : С. М. Киселевська.. - Київ : КНУБА, 2023. - 44 с.