Узагальнення структурно-параметричного підходу до геометричного моделювання об’єктів машинобудування

Ескіз

Дата

2011

Автори

Вірченко, Геннадій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено розв’язанню наукової проблеми розробки та використання комп’ютерних структурно-параметричних геометричних моделей об’єктів машинобудування. Виконаними дослідженнями запропоновано узагальнену концепцію комп’ютерного структурно-параметричного геометричного моделювання різноманітних фігур (точок, ліній, поверхонь, тіл, їх комбінацій, багатовимірних об’єктів), обґрунтовано її базовий характер для автоматизованого проектування технічної продукції. Розроблено нові методи, прийоми та алгоритми варіантного формоутворення складних систем, напрацьовано методики структурно- параметричного комп’ютерного твердотільного моделювання деталей і складанних одиниць, технологічних процесів їх виготовлення та експлуатації. Одержані результати впроваджено у практику під час проектування та виготовлення літаків, тролейбусів, суден, навігаційних приладів, створення технічних нормативних документів і т. д., показано можливість використання запропонованої методології в інших, крім машинобудування, сферах життєдіяльності людини.

Опис

Ключові слова

автоматизоване проектування, геометричне моделювання, комп’ютерні інформаційні технології, машинобудування, структурно- параметричний підхід, оптимізація

Бібліографічний опис

Вірченко Г. А. Узагальнення структурно-параметричного підходу до геометричного моделювання об’єктів машинобудування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Геннадій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2011. - 40 с. - Бібліогр. : с. 30 - 37

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced