Робочий зошит із української мови для іноземних студентів підготовчого відділення. Частина 1 : методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи

Ескіз

Дата

2023

Автори

Кобзар, Алла Юріївна
Маковій, Марія Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робочий зошит - збірник вправ і завдань, тестів, які покликані забезпечити самостійну роботу студентів на основі інформації, отриманої під час занять. Адресною аудиторією запропонованого робочого зошита є інокомуніканти, що раніше не вивчали українську мову.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра мовної підготовки і комунікації, підготовче відділення для іноземних громадян, кафедра мовної підготовки і комунікації, мова українська

Бібліографічний опис

Робочий зошит із української мови для іноземних студентів підготовчого відділення. Частина 1 : методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи іноземних студентів підготовчого відділення / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : А. Ю. Кобзар, М. Г. Маковій – К.: КНУБА, 2023 - 174 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset