Напружено-деформований стан і рівняння вертикального руху порожнистого тіла обертання – диска під дією електромагнітних полів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута просторова задача теорії термопружності та електромагнітопружності для тіла обертання, зокрема для порожнистого диска змінної товщини, навантаженого осесиметрично температурним полем і об’ємними силами: силами тяжіння, пондеромоторними силами (механічні сили, які діють з боку електромагнітного поля на одиницю об'єму провідного середовища) і силами інерції. В результаті досліджень були отримані диференціальні рівняння для знаходження переміщень і рівняння вертикального руху розглянутого тіла обертання. Визначені умови руху порожнистого диска під дією власного електромагнітного імпульсного поля. Проведені дослідження пружнього стану розглянутого тіла обертання. При цьому показано, що дотичні, осьові і радіальні напруження в тілі порожнистого диска відсутні, тобто дорівнюють нулю. Єдине напруження, яке не дорівнює нулю, є окружне напруження. Показано, що температурне поле з’являється при виникненні пондеромоторних сил, спричинених електромагнітним полем і є результатом деформації тіла обертання порожнистого диска.
Опис
Ключові слова
термопружність, електромагнітопружність, електромагнітне імпульсне поле, осесиметричне навантаження, осесиметрична деформація, сила інерції, силі тяжіння (гравітації), пондеромоторні сили, температурне поле, релятивістська масса
Бібліографічний опис
Гревцев О. К. Напружено-деформований стан і рівняння вертикального руху порожнистого тіла обертання – диска під дією електромагнітних полів / О. К. Гревцев, Н. Ю. Селіванова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 109 - 120. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання