Динаміка циліндричної оболонки під дією внутрішнього східчастого поля тиску, що рухається

Ескіз

Дата

2004

Автори

Гайдайчук, В. В.
Набіль, Муса

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано вплив параметрів детонаційної хвилі на динаміку оболонки, яка вміщує її. В даній роботі постановка задачі про розповсюдження хвиль пружних деформацій, які рухаються в стінці циліндричних оболонок базується на застосуванні теорії оболонок типу С.П. Тимошенко, що має по зрівнянню з класичною теорією оболонок переваги обумовлені із урахуванням деформації зсуву та інерції повороту перерізу.

Опис

Ключові слова

детонаційна хвиля, пружні деформації, теорія оболонок, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Гайдайчук В.В. Динаміка циліндричної оболонки під дією внутрішнього східчастого поля тиску, що рухається / В. В. Гайдайчук, Муса Набіль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 104 – 114. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced