Динаміка циліндричної оболонки під дією внутрішнього східчастого поля тиску, що рухається

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано вплив параметрів детонаційної хвилі на динаміку оболонки, яка вміщує її. В даній роботі постановка задачі про розповсюдження хвиль пружних деформацій, які рухаються в стінці циліндричних оболонок базується на застосуванні теорії оболонок типу С.П. Тимошенко, що має по зрівнянню з класичною теорією оболонок переваги обумовлені із урахуванням деформації зсуву та інерції повороту перерізу.
Опис
Ключові слова
детонаційна хвиля, пружні деформації, теорія оболонок, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Гайдайчук В.В. Динаміка циліндричної оболонки під дією внутрішнього східчастого поля тиску, що рухається / В. В. Гайдайчук, Муса Набіль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 104 – 114. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання