Досвід проектування культурно-видовищних центрів на сучасному етапі їх розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається сучасний стан культурної сфери в України, вітчизняні і зарубіжні тенденції розвитку культурного відпочинку і дозвілля, зарубіжний досвід проектування, визначаються особливості їх містобудівного, планувального і об‘ємно-просторового формування та окреслюються основні напрями їх подальшого розвитку.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, культурно-видовищні центри, архітектурна типологія, об‘ємно-просторова організація, композиційні прийоми, зал для глядачів
Бібліографічний опис
Хмельницька А. В. Досвід проектування культурно-видовищних центрів на сучасному етапі їх розвитку / А. В. Хмельницька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 508-517. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання