Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано перший етап щодо побудови математичної моделі на основі систем штучного інтелекту для моделювання процесу вибору необхідної ділянки для житлового будівництва. Розроблено семантичну мережу, розглянуто основні операції над нею (додавання та вилучення вузлів, зв'язків) для представлення того, що вона не є статичною.
Опис
Ключові слова
семантична мережа, вершина, відношення, вузол, розмічений граф, дуга, мітка дуги, семантичний підграф, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Гайна Г. А. Застосування семантичної мережі для представлення факторів у житловому будівництві / Г. А. Гайна, А. В. Єрукаєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 95-100. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання