Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті вісесиметричний і плоский скінченні елементи загального вигляду та їх модифікації із визначенням механічних і геометричних параметрів в центрах СЕ на базі фізичних компонент тензорів напружень та деформацій у поєднанні з моментною схемою скінченного елемента. На основі чисельних досліджень показана їх ефективність порівняно із скінчено-елементною (СЕМ) базою SCAD при розрахунку масивних і тонкостінних тіл в задачах згину та при наявності концентраторів напружень.
Опис
Ключові слова
моментна схема скінчених елементів, задача згину, задача з концентратором напружень
Бібліографічний опис
Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, І. І. Солодей, Ю. В. Максим'юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 143-157. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання