Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень

Ескіз

Дата

2012

Автори

Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Солодей, І. І.
Максим'юк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті вісесиметричний і плоский скінченні елементи загального вигляду та їх модифікації із визначенням механічних і геометричних параметрів в центрах СЕ на базі фізичних компонент тензорів напружень та деформацій у поєднанні з моментною схемою скінченного елемента. На основі чисельних досліджень показана їх ефективність порівняно із скінчено-елементною (СЕМ) базою SCAD при розрахунку масивних і тонкостінних тіл в задачах згину та при наявності концентраторів напружень.

Опис

Ключові слова

моментна схема скінчених елементів, задача згину, задача з концентратором напружень

Бібліографічний опис

Ефективність моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) в задачах згину та з концентраторами напружень / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, І. І. Солодей, Ю. В. Максим'юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 143-157. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced