Архітектор-художник В. М. Покровський – HOMO UNIVERSALIS початку ХХ століття. Літопис. Частина II

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кондратьєва, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Підвищена значущість особистості – характерна риса будь-якої ренесансної епохи. Так і в жанрі культурного ренесансу початку ХХ століття на теренах України, «ренесансна людина» – homo universalis – стала основним героєм-творцем. Ґенезу творчості архітектора-художника В.М. Покровського (1863–1924) докорінно осягнути можна лише відкриваючи його біографічні сторінки. Завдяки дослідженню архівних матеріалів друга частина статті вперше в історіографії вітчизняної архітектури висвітлює новi факти життєтворчості В.М. Покровського харківського періоду 1906– 1924 років.

Опис

Ключові слова

творчість архітектора-художника В.М. Покровського, homo universalis, єпархіальний архітектор, Харків, культурний ренесанс початку ХХ століття

Бібліографічний опис

Кондратьєва О. В. Архітектор-художник В. М. Покровський – HOMO UNIVERSALIS початку ХХ століття. Літопис. Частина II / О. В. Кондратьєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 53. - С. 47 - 53. - Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced