Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд на основних стадіях їх життєвого циклу

Ескіз

Дата

2018

Автори

Банах, В. А
Гребенюк, О. В.
Банах, М.С.
Гребенюк, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто питання використання сучасних інформаційних технологій для вибору оптимальних рішень, безпечної експлуатації та попередження наступу аварійних станів будівель і споруд на стадіях проектування та експлуатації.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, Building Information Model (BIM), геоінформаційні системи (ГІС), системи автоматизованого проектування (САПР), безаварійна експлуатація, життєвий цикл будівель і споруд, информационные технологии, геоинформационные системы (ГИС), системы автоматизированного проектирования (САПР), безаварийная эксплуатация, жизненный цикл зданий и сооружений, information technologies, geoinformation systems (GIS), computer-aided design (CAD) systems, accident-free operation, life cycle of buildings and structures

Бібліографічний опис

Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд на основних стадіях їх життєвого циклу / В. А. Банах, О. В. Гребенюк, М. С. Банах, І. В. Гребенюк // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 27-31. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced