Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд на основних стадіях їх життєвого циклу

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання використання сучасних інформаційних технологій для вибору оптимальних рішень, безпечної експлуатації та попередження наступу аварійних станів будівель і споруд на стадіях проектування та експлуатації.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, Building Information Model (BIM), геоінформаційні системи (ГІС), системи автоматизованого проектування (САПР), безаварійна експлуатація, життєвий цикл будівель і споруд, информационные технологии, геоинформационные системы (ГИС), системы автоматизированного проектирования (САПР), безаварийная эксплуатация, жизненный цикл зданий и сооружений, information technologies, geoinformation systems (GIS), computer-aided design (CAD) systems, accident-free operation, life cycle of buildings and structures
Бібліографічний опис
Використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд на основних стадіях їх життєвого циклу / В. А. Банах, О. В. Гребенюк, М. С. Банах, І. В. Гребенюк // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 27-31. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання