Використання георадарних технологій у процесах моніторингу дорожнього одягу нежорсткого типу: моделювання розповсюдження падаючих/відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Човнюк, Ю. В.
Діктерук, М. Г.
Чередніченко, Петро Петрович
Остапущенко, Ольга Павлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована фізико-механічна та математична моделі для аналізу процесу розповсюдження падаючих та відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки, що використовуються для досліджень з до- помогою георадарних технологій стану дорожнього одягу нежорсткого типу методами, притаманними системам аерокосмічної зйомки. Визначені основні характеристики падаючих/відбитих електромагнітних хвиль різної поляризації при їх похилому/нормальному падінні на поверхню дорожнього одягу. Останній розглядається як однорідне та неоднорідне середовище. В останньому випадку, в межах обмежень геометричної оптики, знайдені основні характеристики електромагнітних хвиль (падаючих/відбитих), взаємодіючих з дорожнім одя- гом, і обчислені їх параметри з урахуванням залежностей діелектричної, маг- нітної проникностей і питомої електропровідності від просторової коорди- нати z (що характеризує заглиблення у середовище дорожнього одягу), як для нескінченого середовища, так і для дорожнього одягу скінченої товщини.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, кафедра електротехніки та електричного приводу, георадарні технології, моніторинг, дорожній одяг, не жорсткий тип одягу, моделювання, розповсюдження, падаючі та відбиті електромагнітні хвилі, системи аерокосмічної зйомки, георадарные технологии, мониторинг, дорожная одежда, нежесткий тип одежды, моделирование, распространение, падающие и отраженные электромагнитные волны, системы аэрокосмической съемки, georadar technologies, monitoring, road clothing, non-rigid type of clothing, modeling, propagation, incident and reflected electromagnetic waves, aerospace survey systems
Бібліографічний опис
Використання георадарних технологій у процесах моніторингу дорожнього одягу нежорсткого типу: моделювання розповсюдження падаючих/відбитих електромагнітних хвиль у системах аерокосмічної зйомки / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, П. П. Чередніченко, О. П. Остапущенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 582-598. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання