Розрахунок стійкості схилів та підпірних стін: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Малишев, Олег Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто методи розрахунку стійкості підпірних стін, укосів, схилів у сухих і зволожених ґрунтах. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Опис

Ключові слова

кафедра геотехніки

Бібліографічний опис

Розрахунок стійкості схилів та підпірних стін: методичні вказівки : для виконання розрахункової роботи з дисципліни «Спецкурс випускової кафедри» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. В. Малишев. – Київ : КНУБА, 2024. – 36 с. : іл. - Бібліогр. : с. 34.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset