Модифікований варіант метода реакцій в двовимірних задачах механіки руйнування

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконане чисельне обґрунтування можливостей розв’язання двовимірних задач механіки руйнування при фізично та геометрично нелінійному деформуванні та для тіл обертання при використанні модифікованого методу реакцій.
Опис
Ключові слова
двовимірнf задачf механіки руйнування, вузлові реакції, модифікований варіант метода реакцій, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Модифікований варіант метода реакцій в двовимірних задачах механіки руйнування / О. І. Гуляр, О. С. Сахаров, О. О. Шкриль, Ю.В.Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Бпаженов. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 88. - С. 12 - 17. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання