Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Скочко, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проектування багатоярусних підпірних стін дозволяє розробляти глибокі котловани тому вибір кількості ярусів, їх положення та конфігурація є важливими при проектуванні таких конструкцій. Вибір конфігурації ярусів підпірних стін варто приймати на основі результатів числового моделювання. Для вибору моделі ґрунту, що використана в розрахунках комплексу підпірних стін використовувались наступні моделі: модель Мізеса-Губера,, що основана на дилатансійній теорії; модель зі змінними деформативними характеристиками та ідеальна пружно- пластична модель Кулона-Мора. В роботі також наведені результати натурних випробувань пари паль на горизонтальне навантаження.

Опис

Ключові слова

числове моделювання, пружно-пластична модель, багатоярусні підпірні стіни, натурні випробування, численное моделирование, упруго-пластическая модель, многоярусные подпорные стены, натурные испытания, numerical modeling, elastic-plastic model, multi-level retaining wall, in-situ lateral tests, кафедра основ та фундаментів

Бібліографічний опис

Скочко Л. О. Особливості числового моделювання напружено-деформованого стану багатоярусних підпірних стін з врахуванням зміни конфігурації їх окремих ярусів / Л. О. Скочко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 227–232. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset