Наукові дослідження в містобудуванні : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему: «Вихідні данні до дипломного проєктування»

Ескіз

Дата

2024

Автори

Шебек, Надія Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять опис індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Наукові дослідження в містобудуванні», а також рекомендації до його виконання. Призначено для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-науковою програмою «Містобудування».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра містобудування, містобудування, наукові дослідженн

Бібліографічний опис

Наукові дослідження в містобудуванні : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання на тему: «Вихідні данні до дипломного проєктування» : для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : Н. М. Шебек. – Київ : КНУБА, 2024. – 12-15 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset